Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností JIMI TEXTIL s.r.o., se sídlem Opletalova 1566/30, PSČ 110 00, Praha 1, IČ 284 19 600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 140191, kontaktní email: objednavky@jimi-textil.cz, www.textil-jimi.cz, jako prodejcem - podnikatelem (dále též jen jako „prodejce“) a zákazníkem, kterým je nepodnikající fyzická osoba – spotřebitel (dále též jen jako „zákazník“) ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen jako „NOZ“). 

Tyto obchodní podmínky dále obsahují informace pro zákazníky, které jsou poskytovány dle ust. § 1810 an. NOZ před uzavřením kupní smlouvy. 

Zákazník učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího JIMI TEXTIL s.r.o. a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součást.

Není-li mezi účastníky sjednána rámcová kupní smlouva v písemné formě, dodá prodejce zákazníkovi zboží na základě: 

a) elektronické objednávky, obsahující specifikaci objednávaného zboží na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě prodejce, nebo
b) objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty, nebo
c) telefonické objednávky, nebo
d) objednávky učiněné v listinné podobě doručené standardní poštou.

 

2. Objednávka zboží, uzavření smlouvy, přechod vlastnického práva ke zboží

 Prodejce se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat: 

zboží v jakosti a provedení dle jím uvedené specifikace nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a účel užívání, které bude vyhovovat normám, předpisům, nebo nařízením platným na území ČR.

Předmětem kupní smlouvy mohou být a následně jsou prodejcem nabízené položky, výslovně uvedené v objednávce zákazníka, vč. požadovaného množství (tj. kusů nebo metráže), (v těchto obchodních podmínkách též jen jako „zboží“).

Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje akceptace objednávky prodejcem; kupní smlouva pak vzniká odevzdáním zboží zákazníkovi po jeho zaplacení, nebo při dodávce zboží s platbou dle faktury až po odevzdání zboží okamžikem odevzdání zboží. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že potvrzení podání objednávky, není akceptací objednávky. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na zákazníka jeho odevzdáním zákazníkovi a zaplacením kupní ceny.

 

3. Cena a placení

 

V okamžiku objednání jsou pro zákazníky platné a závazné nabídkové ceny zboží uvedené na www.textil-jimi.cz. Jakákoliv pozdější změna ceny zboží nemá vliv na cenu objednaného zboží a povinnost zákazníka zaplatit cenu platnou k okamžiku jeho objednávky a to přesto, že kupní smlouva vznikne až odevzdáním zboží zákazníkovi.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. K cenám se účtuje poštovné ve výši od 79,- Kč. Balné se neúčtuje.

Faktura vystavená na základě objednávky je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Způsoby dopravy

 


Balík Do ruky České pošty a.s. 

 

 • Poštovné je v případě platby na dobírku 79 Kč.
 • Objednaný produkt je doručen prostřednictvím České pošty a její služby Balík Do ruky
 • Zboží bude doručeno do 2 pracovních dnů od expedování zásilky, Česká pošta garantuje předání balíku přímo do rukou adresáta
  Dvoudenní doručení garantujeme v běžném celoročním provozu mimo velikonočních a vánočních období, kdy i přes veškerou naší snahu
  nejsme schopní extrémní množství zásilek expedovat obratem  a zásilky dodáváme do 10-ti dnů.
  V okamžiku expedice zásilky jsou vám na e-mail doručeny informace včetně podacího čísla balíku.
 • Kde se Váš balíček nachází, si můžete ověřit v online systému České pošty zde.
 • V případě, že Vás doručovatel nezastihne na uvedené adrese, bude zásilka uložena na příslušné poště s tím, že do schránky Vám bude vložena informace o uložení zásilky.
 • Na poště bude balíček uchován k převzetí 7 dní.

 


 

 

 

Balík Na poštu České pošty a.s.

 

 • Poštovné je v případě platby na dobírku 79 Kč.
 • Objednaný produkt je doručen prostřednictvím České pošty a její služby Balík Na poštu.
 • Zboží bude doručeno do 2 pracovních dnů od expedování zásilky, zákazník si zvolí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí.
 • V okamžiku expedice zásilky jsou Vám na e-mail doručeny informace včetně podacího čísla balíku.
 • Kde se Váš balíček nachází, si můžete ověřit v online systému České pošty zde.
 • Na poště bude balíček uchován k převzetí 7 dní.

 


 

 

 

 Balík kurýrní službou DPD 

 

 • Poštovné je v případě platby na dobírku 99 Kč.
 • Objednaný produkt je doručen prostřednictvím kurýrní služby DPD.
 • Zboží bude doručeno do 2 pracovních dnů od expedování zásilky, Kurýrní služba DPD garantuje předání balíku přímo do rukou adresáta
  Dvoudenní doručení garantujeme v běžném celoročním provozu mimo velikonočních a vánočních období, kdy i přes veškerou naší snahu
  nejsme schopní extrémní množství zásilek expedovat obratem  a zásilky dodáváme do 10-ti dnů.
  V okamžiku expedice zásilky jsou vám na e-mail doručeny informace včetně podacího čísla balíku.
 • Kde se Váš balíček nachází, si můžete ověřit v online systému kurýrní služby DPD zde.
 • Zákazník je o termínu doručení informován SMS zprávou nebo e-mailem. v den doručení mu kurýrní služba DPD upřesní hodinové rozmezí,
  kdy kurýr dorazí.
 • V případě, že Vás kurýr nezastihne na uvedené adrese, pokusí se zásilku doručit ještě 2x v následujících dnech. Po třech neúspěšných pokusech o doručení nám bude zásilka vrácena.

 


 

 

 

Nabízíme širokou síť výdejních míst DPD Pickup po celé ČR 

 

      Výhoda výdejních míst

 

 • Poštovné je v případě platby na dobírku 99 Kč.
 • Sami si určíte, kdy si zboží vyzvednete
 • Kompletní síť výdejních míst a otevírací dobu poboček naleznete na stránce  DPD Pickup
 • Dlouhá otevírací doba výdejních míst
 • 7 denní lhůta na vyzvednutí zboží

 

 

4. Dodací lhůta

 

Dodací lhůta běží ode dne obdržení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné a řádné vyřízení objednávky zboží. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodejce jej vyexpedovat nebo předat dopravci do 10 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodejcem. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 10 dnů, oznámí prodejce předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

 

5. Dopravní podmínky, poštovné

 

Dodací lhůta zboží se řídí podmínkami přepravce, zpravidla však činí 2 pracovní dny ode dne podání k přepravě. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

6. Práva a povinnosti smluvních stran.

 

Právo odstoupení od smlouvy 

Zákazník má právo bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to ve lhůtě 30 - ti dnů 

a) ode dne uzavření smlouvy, nebo, bylo-li zboží zákazníkem převzato později, ode dne převzetí zboží, nebo
b) v případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty. Odstoupení je potřeba odeslat písemně na adresu provozovny prodejce JIMI TEXTIL s.r.o., Němětice 51, 387 01 Volyně. Prodejce důrazně doporučuje spolu s odstoupením od smlouvy zaslat i zboží, kterého se odstoupení týká, aby nedocházelo ke komplikacím a prodlevě při vyřizování věci. Zboží je potřeba zaslat obyčejným balíkem, nikoliv na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku prodejce nepřebírá! Odstoupení lze učinit dle následujícího vzorového formuláře podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.:

  

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

JIMI TEXTIL s.r.o.
Němětice 51
387 01 Volyně

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

 

V odstoupení je potřeba uvést i jméno a údaje osoby, která zboží objednala, nebo číslo faktury, pokud právo uplatňuje osoba od kupujícího odlišná.

V případě odstoupení od smlouvy má zákazník právo na vrácení, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, všech peněžních prostředků včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání prodejcem nabízený), které od něho prodejce přijal. Peníze budou vráceny stejným způsobem, jakým byla provedena počáteční transakce, pokud zákazník nebude souhlasit s vrácením jiným způsobem. Prodejce proto doporučuje, aby zákazník spolu s odstoupením od smlouvy uvedl, jakým způsobem si přeje peníze vrátit a podle toho mu bude vyhověno.

Zákazník v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží, a náklady za navrácení zboží, jestliže toto nebude moci být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodejce není povinen vrátit zákazníkovi peněžní prostředky dříve, než mu zákazník zboží, ohledně kterého odstoupil od smlouvy, předá, nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal, podle toho, co nastane dříve.

Zákazník v případě odstoupení od smlouvy odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zákazník nemá právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu. Za zboží upravené na přání, nebo pro osobu zákazníka se považuje zboží nabízené jako metrážové, které je objednáno v metráži, která je menší, nebo rovna 3 metrům.

 

Mimosoudní vyřizování stížností – reklamace zboží

 

Prodejce poskytuje zákazníkovi záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců. Zákazník je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu vlastnického práva (nebezpečí škody na věci-zboží) a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí tyto vady oznámit prodejci buď písemně na adresu provozovny prodejce JIMI TEXTIL s.r.o., Němětice 51, 387 01 Volyně, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebo ve stejné lhůtě telefonicky, či emailem, kde se s operátorem současně domluví na způsobu řešení reklamace. Zákazník je současně při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, povinen oznámit prodejci, jaké své právo z vady zboží uplatňuje. Záruční doba běží ode dne odevzdání zboží kupujícímu - zákazníkovi. Prodejce je povinen vyjádřit se k uplatněné reklamaci bez zbytečného odkladu a v případě oprávněné reklamace vady odstranit v přiměřené lhůtě. Reklamované zboží není možné zasílat prodejci zpět na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku prodejce nepřebírá!

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující – zákazník právo

 

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující - zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 NOZ, může kupující - zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující - zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující - zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující - zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující - zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V rámci mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se zákazník může obrátit na klientské telefonní linky prodejce, stejně jako jej kontaktovat emailem, nebo písemně, kdy všechny aktuální kontakty jsou uvedeny na webových stránkách www.textil-jimi.cz. Zákazník se může obrátit též na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

 

7. Obchodní sdělení

 

Vyplněním osobních údajů a odesláním objednávky dává zákazník svůj výslovný souhlas: 

a) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. společnosti JIMI TEXTIL s.r.o., Opletalova 1566/30, 110 00 Praha 1, IČ: 28419600, ke zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů v databázi JIMI TEXTIL s.r.o., za účelem zasílání marketingových sdělení, tj. zejména k nabízení výrobků a služeb JIMI TEXTIL s.r.o., průzkumu trhu, jeho analýz, organizování marketingových akcí, zasílání marketingových informací JIMI TEXTIL s.r.o., zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím poštovních zásilek, e-mailů apod. Svůj souhlas dává na dobu 10 let. Zákazník souhlasí, že byl poučen o svých právech dle § 11, § 12 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese JIMI TEXTIL s.r.o. odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů;

b) se zasíláním výše uvedených obchodních sdělení ve smyslu ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb., a to po dobu 10 let. Zákazník byl poučen o tom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese JIMI TEXTIL s.r.o. nebo obchodni-sdeleni@textil-jimi.cz

 

 

8. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2014.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím